FORANDRINGSKONSULENTERNE

 
Management Consultants  
[Forside] [Kompetencer] [Indsats og resultater] [Fremgangsmåden] [Lean] [Eksempler] [Konsulenterne]  
   
 

Lean Manufacturing

Lean manufacturing - på dansk trimmet produktion eller lean (slank) produktion - er især udviklet af Toyota i Japan. Lean er både en tænkemåde - en ledelseskultur -, og en omfattende værktøjskasse, med konkrete forbedringsmetoder.

Tænkningen har i de sidste 25 år spredt sig via bilindustrien til en lang række af verdens fremstillingsvirksomheder i alle størrelser. Især i de seneste 5 år, er et meget stort antal virksomheder blevet interesseret i Lean, og lean-tænkning har spredt sig fra fabriksgulvet til produktudvikling og de administrative processer.

Den store udbredelse skyldes at lean-tænkning og anvendelse af lean-værktøjerne giver fremragende, ja næsten dramatiske resultater, og ikke mindst, at der er udviklet mange konkrete og jordnære lean-værktøjer. Produktivitetsstigninger på 30 %, reduktion i fejlrater på 50 - 75 %, halvering af gennemløbstider og stærkt forøget arbejdsglæde og engagement er ikke unormalt.

Lean manufacturing vil især sige

 • fjerne alt spild, dvs. alle aktiviter som bruger ressourcer uden at skabe værdi for kunden (overproduktion, omstillingstider, gennemløbstider, fejlproduktion, lagre, komplicerede forretningsgange, fejlinformation, forstyrrelser, ventetider, maskinstop etc.)
 • skabe flow i produktion uden stop eller afbrydelser
 • medarbejderinvolvering
 • ledelsesengagement
 • visualisering, herunder meget synlig mål- og resultatstyring. Synliggørelse af fejl er en forudsætning for at fjerne fejl.
 • udpræget orden og renlighed
 • standardisering
 • forenkling
 • løbende forbedringer, stræb mod det perfekte

Det anbefales at indføre lean i korte selvstændige faser, hvis ambitionsniveau besluttes hver for sig, og som hver for sig skal være stabile og vise resultater efter 4 - 6 måneder.

Første fase vil ofte bestå af 2 - 5 af disse indsatser:

 • skab forståelse for lean-tænkning og de vigtigste værktøjer
 • fastlæg produktionsstrategien, dvs. hvordan vi i praksis vil bruge hvilke lean-værktøjer hos os, hvilke forbedringer vil vi opnå, og hvordan vil vil opnå dem
 • kortlæg værdikæden og hvor den skaber værdi for kunderne
 • indfør synlig mål- og resultatstyring
 • skab flow
 • skab udpræget orden
 • fjern spild. Angrib et eller max. to indsatsområder af gangen, for eksempel gennemløbstid i ordrebehandling og produktion, fejlproduktion, interne forsinkelser, medarbejdernes involvering og engagement, afbrydelser, maskinernes tilgængelighed (maskinstop), eller ulykker, sygdom og sundhed
 • etabler selvstændige produktionsgrupper
 • igangsæt løbende forbedringer

Lær holdningen og værktøjerne at kende ved at begynde med noget nemt. I store virksomheder kan der for eksempel lægges ud med en enkelt produktfamilie eller 1 - 3 produktionsgrupper. Når den grundlæggende lean-forståelse er på plads, er der skabt en platform for løbende perfektionering i en årrække.

Selv om lean metoderne er enkle, effektive og gennemprøvede, må de organisatoriske udfordringer ved at indføre lean-tænkning ikke undervurderes: forandringen kommer ikke af sig selv, men skal forberedes og trænes. Der vil være utryghed og måske modstand i organisationen, og der vil være gamle vaner, som det kræver selvdisciplin og måske helt nye antagelser at overvinde.  Der er en del steder uheldige erfaringen med at bruge Lean værktøjerne til quick-fix af akutte problemer. Men hos Forandringskonsulenterne lægger vi vægt på at forankre tænkningen gennem medarbejdernes involvering og topledelsens engagement.

Der skal være en vis styr på tingene før man går i gang med et lean-projekt. Den indledende afdækning vil derfor blandt andet afklare, om der er behov for at starte op med grundlæggende tiltag i form af for eksempel tydeliggørelse af ansvarsområder, forbedring af  kvalitetsniveauet i de interne kunde-leverandørforhold eller information og kommunikation.

Forandring - Kompetence - Resultater

v3.1