FORANDRINGSKONSULENTERNE

 
Management Consultants  
[Forside] [Kompetencer] [Indsats og resultater] [Fremgangsmåden] [Lean] [Eksempler] [Konsulenterne]  
   
 

Download

[Konsulentprofil]
[Produktblad - Hvad er Lean]
[Produktblad - Kom i gang med Lean]
[Produktblad - The Buckingham Lean Game]
[Produktblad - Indfør flow uden spild]
[Produktblad - Løbende forbedringer]
[Produktblad - Kompetenceudvikling]
[Referenceeksempler - Lean]
[FoKons lean ordbog]
[Nyhedsbrev - 5S hos Sonion]
[Nyhedsbrev - Go lean hos Duba]

Eksempler

Vi har været forandringskonsulenter på mere end 90 projekter blandt andet:

En træindustri: Halvering af gennemløbstiden (lean manufacturing)
Virksomheden ønskede bedre overblik, større medarbejderengagement og hurtigere leveringstider. Virksomheden var allerede udpræget ordreproducerende idet kun træ og småbeslag blev indkøbt efter prognoser. Løsningen blev en ny og enklere planlægning ud fra princippet "hver vare hver uge", "hver farve hver dag" og "ingen kunde springer foran i køen". Arbejdet blev gennemført med stor medarbejderinvolvering, grundig intern uddannelse og inddragelse af en nøglekunde som sparringspartner.
Efterfølgende har vi bistået virksomheden med at indføre selvstyrende produktionsgrupper.

En plaststøbefabrik: 30 % større produktivitet (lean manufacturing)
Ved at fastlægge og standardisere "gode dyder" kombineret med synlig mål- og resultatstyring i alle interne kunde-leverandørforhold, faldt antallet af informationsfejl med 55%. Den forbedrede kommunikation med værktøjsproducenten og en daglig og mere systematisk tilgang til håndtering af fejlproduktion medførte en gennemsnitlig produktivitetsstigning på 30% for de værktøjer, som blev håndteret i projektperioden

En engroshandel: Større arbejdsglæde og 94 % færre informationsfejl
"Vi har fået en helt ny virksomhed" sagde virksomhedens leder efter projektets afslutning. Stor medarbejderinvolvering i fastlæggelse og standardisering af "gode dyder" i alle interne kunde-leverandørforhold i hele "produktionssystemet" - informationsbehandlingen fra sælgernes kunderådgivning via ordrepapirer, ekspeditionspapirer til distribution og levering.

En jernindustri: Løbende forbedringer i selvstyrende grupper (lean manufacturing)
Over en periode på 2½ måned gennemførte de 122 medarbejdere selvstændigt 70 forbedringer, som alle levede op til kriterierne: kan gennemføres med egne kræfter i egen afdeling på under 3 uger og koster under 1000. Værkførerne fungerede som coach.

En jernindustri: Outsourcing af metalkassetter til Litauen
En metalvirksomhed med godt 20 ansatte producerede bla. kassetter i metal, delvist selv, delvist hos en dansk underleverandør. En foranalyse af produktionsomkostningerne i de baltiske lande viste, at man kunne reducere kostprisen til under det halve, hovedsageligt grundet de meget lave lønninger, selv efter at transportomkostningerne blev fratrukket. Dette mål blev nået, og internt blev der frigjort 2 personer til andet mere værdiskabende arbejde. Nopef finansierede forundersøgelsen. Årlig besparelse anslået over 1 mill. Kr.

En møbelvirksomhed: gennemløbstid for nøglekomponenter (bordplader) reduceret fra 15 til 5 dage (lean manufacturing)
Forbedringerne er opnået via kortlægning af værdistrømmen for de vigtigste produktgrupper, lean-træning via bl.a. "The Buckingham Lean Game" og 5S effektivisering samt stor medarbejderinvolvering i nytænkning af planlægningsprincipper og interne kunde-leverandøraftaler, - men uden investeringer. De tidligere lagre af bordplader er reduceret med knap 40% og lagerarealet med 300 m2. Effektiviseringsarbejdet fortsætter med andre produktgrupper, hvor layoutet ændres så der kommer selvstændige produktionsceller for de vigtigste produktgrupper.

Rekvirer vores referenceliste med flere inspirerende eksempler.

Forandring - Kompetence - Resultater

v3.4